نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

عملیات پادگان ابوذر توسط منافقین لو رفت

عملیات پادگان ابوذر توسط منافقین لو رفت

«احمد علی امامیان» می‌گوید: سال 1363 در حال ترخیص سربازان بودیم که عملیات پادگان ابوذر توسط منافقین لو رفت و نیروی هوایی ارتش بعث عراق به طور ناجوانمردانه در سه مرحله پادگان را مورد حمله قرار دادند. خیلی از نیروها جلوی چشمم پَرپَر شدند که هیچگاه آن لحظات را فراموش نمی‌کنم.
بعثی‌ها، من را از ارتفاعات 402 به پایین پَرت کردند

بعثی‌ها، من را از ارتفاعات 402 به پایین پَرت کردند

«حمیدرضا پروانه» می‌گوید: در تاریخ 30 مردادماه وارد منطقه سومار شدیم، بعد از 48 ساعت نیروهای بعثی ما را محاصره کردند. زمانی که اسیر شدیم بند پوتین‌هایمان را باز کردند و دست و پاهایمان را با آن بستند. ما را در ارتفاعات 402 ما را پیاده کردند و از همان بالا من را به سمت پایین پرت کردند و من از سمت پای چپ مجروح شدم.
نُه ساعت شکنجه در یک روز

نُه ساعت شکنجه در یک روز

«برومند یاری»، می‌گوید: در منطقه موسیان- دهلران مستقر بودیم که محاصره شدیم و به اسارت عراقی‌ها در آمدیم. هر روز از 8 صبح تا 5 عصر بعثی‌ها شروع به شکنجه می‌کردند.
45 روز در یک سلول با پاهای جمع شده نشستم

45 روز در یک سلول با پاهای جمع شده نشستم

«امامعلی سهیلی» می‌گوید: راننده اداره راه و ترابری بودم به تمام مناطق جنگی اعزام می‌شدم تا اینکه به اسارت بعثی‌ها درآمدم. 45روز در یک سلول بودیم با ابعاد بسیارکوچک و شب و روز به اندازه‌ی یک نشستن با زانوهای جمع شده، گذراندیم.
رزمندگان برای شهادت از هم سبقت می‌گرفتند

رزمندگان برای شهادت از هم سبقت می‌گرفتند

جانباز«بخش علی عزتی» می‌گوید: بعد از اتمام دوره آموزشی به منطقه مهران اعزام شدیم وقتی فرمان حمله صادر شد به طرف چنگوله رفتیم حین عملیات ترکش خمپاره به من اصابت کرد. رزمندگان با شوق وارد جبهه شده بودند و برای شهادت از هم سبقت می‌گرفتند.