نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

این راهِ حسین است که من می‌روم

این راهِ حسین است که من می‌روم

شهید میرزائی در قسمتی از وصیت‌نامه خود نوشته است: «این راه، راهِ حسین است که من می‌روم و اگر که شهید شدم دوست ندارم که برای من گریه کنید.»
همیشه دوست داشتم سرباز راستین برای ولایت باشم

همیشه دوست داشتم سرباز راستین برای ولایت باشم

شهید «مهدی عزیزی» در قسمتی از وصیت‌نامه خود نوشته است: «خداوندا تو شاهدی که دوست داشتم همیشه سرباز راستین برای ولایت باشم؛ تو شاهدی که دوست داشتم بسیجی وار زندگی کنم. و اینک که به سوی تو می آیم امیدی جز کرم، عفو و بخشش تو ندارم.»
امت اسلامی پیروی کامل خود را از رهبر ادامه دهند

امت اسلامی پیروی کامل خود را از رهبر ادامه دهند

شهید مقدسی در قسمتی از وصیت‌نامه خود نوشته است: «از امت اسلامی می‌خواهم همچنان كه جوان‌های پاک و متدين اين مملكت به گفته امام زمان خود، امام خمينی ارج می‌نهد، آنها هم پيروی كامل خود را از رهبری ادامه دهند.»
ماندن برایم سخت است، به امید روزی که در صف عاشقان باشم

ماندن برایم سخت است، به امید روزی که در صف عاشقان باشم

شهید فخارنیا در قسمتی از وصیت‌نامه خود نوشته است: «از خداوند متعال می‌خواهم دير يا زود مرا هم به صف عاشقان برساند چون ديگر ماندن برایم سخت است، دورى ياران بسيار مشكل است. خيلى علاقه به شهادت دارم و هميشه از خدا می‌خواهم اگر يک روز هم به آخر جنگ باقى مانده مرا هم شهيد بگرداند.»
برایم دعا کنید مرگم، شهادت در راه خدا باشد

برایم دعا کنید مرگم، شهادت در راه خدا باشد

شهید میری در قسمتی از وصیت‌نامه خود نوشته است: «مشيت الهی بر اين است كه از پيشگاه با عظمتش هميشه چيزهای خوب را بخواهيم تا اگر شايستگی‌اش را داشتيم عطا فرمايد، دوست دارم كه شما نيز برايم دعا كنيد تا مرگم شهادت در راه خدا باشد.»
بردباری شما باعث افسرگی دشمنان اسلام است

بردباری شما باعث افسرگی دشمنان اسلام است

شهید میرزاخانی در قسمتی از وصیت‌نامه خود خطاب به والدینش نوشته است: «سفارش بنده آن است كه صبر كنيد و اجر ببريد. بردبارى شما موجب آرامش من خواهد بود و مقاوم بودن شما باعث خوشحالی آقا امام زمان(عج‌الله)، خرسندی رهبر كبير انقلاب، شادی مردمِ خداجوی ميهن و موجب افسردگی دشمنان اسلام خواهد بود.»