نوید شاهد | پایگاه فرهنگ شهادت

بازتاب پیامدهای استبداد در شعر احمد مطر

بازتاب پیامدهای استبداد در شعر احمد مطر

­­پیامدهای ­استبداد؛ یعنی نهادینه­ شدن­ ترس و اندوه در جامعه، گسترش­ انفعال و یأس ­اجتماعی در مردم، ترویج ­نفاق و دروغ، انحراف ­زبان، بحران­ هویّت و در نتیجه عقب‌ماندگی ­اقتصادی و علمی و در نهایت، فروپاشی ­اجتماعی­ و فرهنگی­ جامعة ­عرب را از منظر­شعر او مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.
نماد شناسی داستان های کوتاه ادبیّات پایداری لبنان با تکیه بر کتاب «عَناقیدُ العَطَش» اثر علی حجازی

نماد شناسی داستان های کوتاه ادبیّات پایداری لبنان با تکیه بر کتاب «عَناقیدُ العَطَش» اثر علی حجازی

پژوهش حاضر برآن است تا با روشی توصیفی – تحلیلی به بیان و رمز‌گشایی نمادهای مقاومت در کتاب «عَناقیدُ العَطَش» بپردازد و در خلال آن به مهمترین جلوه‌های ادبیّات پایداری در داستان‌نویسی این مجموعۀ داستانی اشاره نماید.
زنان، اُسوه‌های پایداری در دو رمان باکثیر و حسین فلاحی

زنان، اُسوه‌های پایداری در دو رمان باکثیر و حسین فلاحی

در این مقاله با استفاده از مکتب­ آمریکایی ادبیّات تطبیقی و روش توصیفی- تحلیلی با تکیه بر رمان«سیره شجاع» باکثیر و «عشق سالهای جنگ» حسین فتّاحی به تحلیل مقاومت­ های زنان مبارز و پایدار وتأثیرعشق در این پایداری به ویژه «سمیّه و نرگس» پرداخته شده است.
نگاهی به تاریخچه شعر مقاومت و بررسی آن در دوره دفاع مقدس

نگاهی به تاریخچه شعر مقاومت و بررسی آن در دوره دفاع مقدس

در این مقاله، نخست به سابقه شعر مقاومت در میان ملت ها و همچنین به پیشینه این شعر در ادبیات فارسی به اختصار اشاره شده است.سپس ویژگی ها، مضامین و نقش شعر در دوره دفاع مقدس و نیز تأثیر دفاع مقدس در ادبیات معاصر ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
سير تحول بيمارستان صحرايي در جنگ تحميلي

سير تحول بيمارستان صحرايي در جنگ تحميلي

در بررسيِ مقوله‌اي همچون بيمارستان صحرايي بايد به راهبرد كلي جنگ توجه داشت. به‌نظر مي‌رسد ساخت و تجهيز و گسترش بيمارستان‌هاي صحرايي به‌ويژه در نيمه‌ دوم جنگ در منطقة جنوب شاخصي مهم در شناسايي اهداف واقعي ايران از تداوم دفاع مقدس به‌شمار مي‌رود.
شاهد جوان / ایثار اجتماعی رضایت عمومی

شاهد جوان / ایثار اجتماعی رضایت عمومی

بشر از دیر باز تاکنون برای زندگی راحت تر و پیشبرد اهدافش بنابر مقتضیات زمانی و مکانی، مؤلفه هایی را برای خود پیش بینی و رعایت کرده است که یکی از نتایج آن هموار شدن راه زندگی در شئون مختلف است.