نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

بررسي مضامين طنز در خاطره نوشته هاي دفاع مقدس

بررسي مضامين طنز در خاطره نوشته هاي دفاع مقدس

در این مقاله خاطرات طنز آميز دفاع مقدس دسته بندي و بر اساس شگردهاي طنزآفريني به کار رفته در آنها بررسي شده اند.
بررسي نقش روحيه در دفاع مقدس و جنگ آينده

بررسي نقش روحيه در دفاع مقدس و جنگ آينده

نقش روحيه در دفاع مقدس و جنگ آينده که از منظر فرماندهان عالي جنگ مورد بررسي قرار گرفته از يک سو متاثر از پيچيدگي صحنه نبرد در بهره گيري از فرصت ها و ظرفيت هاي مختلف سياسي، نظامي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در موفقيت نبرد و از سويي متاثر از پيچيدگي شرايط، فراواني متغيرها، تنوع تهديدها، وجود چالش هاي (فرامنطقه اي، منطقه اي و داخلي) در گرفتن تصميم هاي فرماندهان مي باشد.
وطن گرايي در شعر دفاع مقدس

وطن گرايي در شعر دفاع مقدس

در این مقاله مفهوم وطن در شعر شاعران دفاع مقدس بررسی می شود.
تحليل سبك داستان هاي كوتاه و برجسته دفاع مقدس دهه هشتاد

تحليل سبك داستان هاي كوتاه و برجسته دفاع مقدس دهه هشتاد

در این مقاله ، به تحلیل عناصر داستامی سی و یک داستان، از شش مجموعه از داستان های کوتاه و برجسته دفاع مقدس در دهه هشتاد پرداخته شده است
تحليل ميزان توجه به مولفه هاي شهداء و ايثارگران دفاع مقدس در محتواي کتب درسي دوره ابتدايي

تحليل ميزان توجه به مولفه هاي شهداء و ايثارگران دفاع مقدس در محتواي کتب درسي دوره ابتدايي

پژوهش حاضر با هدف تحليل ميزان توجه به مولفه هاي شهداء و ايثارگران هشت سال دفاع مقدس در کتاب هاي درسي دوره ابتدايي، انجام شده است.
بازخواني مديريت جنگ در آزادسازي خرمشهر

بازخواني مديريت جنگ در آزادسازي خرمشهر

در حالي كه اشغال خرمشهر توسط عراق به عنوان آخرين و مهم ترين برگ برنده اين كشور براي وادار ساختن ايران به شركت در هر گونه مذاكرات صلح تلقي مي‌شد، آزادسازي اين شهر مي‌توانست سمبل تحميل اراده سياسي جمهوري اسلامي بر متجاوز و اثبات برتري نظامي‌اش باشد.