نوید شاهد | پایگاه فرهنگ شهادت

تحول الگوی صدور انقلاب در دوران دفاع مقدس

تحول الگوی صدور انقلاب در دوران دفاع مقدس

در این مقاله استدلال می شود که الگوی صدور عملی حکومت اسلامی که در اثر آغاز جنگ تحمیلی، تحول گفتمانی در سیاست خارجی، به قدرت رسیدن اسلام گرایان، و اشغال افغانستان توسط شوری، در قالب انقلاب مستمر اتخاذ شد به علت تحولات جنگ، تحول گفتمان سیاست خارجی، و موانع منطقه ای و بین المللی به اشاعه الگوی عملی حکومت اسلامی در چارچوب دکترین ام القرا و تز انقلاب مستقر تغییر و تحول یافت.
طراحي و تبيين الگوي فرماندهي سرد ار شهيد حسن باقري

طراحي و تبيين الگوي فرماندهي سرد ار شهيد حسن باقري

هدف اصلي اين تحقيق، شناسايي ويژگي هاي رهبري (فرماندهي) شهيد حسن باقري و ارائه يک الگوي فرماندهي از سبک رهبري وي است.
غايت شناسي تربيتي امام حسين عليه السلام در جريان واقعه عاشورا

غايت شناسي تربيتي امام حسين عليه السلام در جريان واقعه عاشورا

در این پژوهش با استفاده از تفسير متن و تحليل گفتار، ضمن بررسي سيره امام حسين - عليه السلام - به تبين اهداف تربيتي اين واقعه عظيم پرداخته و به اين نتايج دست يافته است: اصلاح و رشد افراد و اصلاح جامعه...
بازتاب روح زنانه در ادبيات نمايشي دفاع مقدس

بازتاب روح زنانه در ادبيات نمايشي دفاع مقدس

در این پژوهش، که به روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است، با بهره گیری از رویکردی اسطوره ای – روان شناختی، با بررسی شخصیت قهمانان زن پنج نمایشنامه نمونه، به این مسئله اساسی خواهیم پرداخت که تصویر زنان در ادبیات نمایشی دفاع مقدس تا چه میزان با مبانی ارزشی دفاع مقدس هم خوانی دارد...
مباني نظري دفاع مقدس در قرآن كريم

مباني نظري دفاع مقدس در قرآن كريم

در اين مقاله پس از بررسي معنا و مفهوم دفاع مقدس در قرآن كريم و پاره‌اي از اسناد ديگر، به تبيين مباني نظري آن پرداخته شده است. اهميت شناختي دفاع براي ايجاد جوامع سالم بيان گرديده است
تحليل رهبري امام خميني (ره) در جنگ تحميلي، از منظر جامعه شناسي احساسات

تحليل رهبري امام خميني (ره) در جنگ تحميلي، از منظر جامعه شناسي احساسات

پژوهش حاضر در بستر نو ظهور جامعه شناسي احساسات، با بررسي رهبري امام خميني (ره) در طول جنگ تحميلي، براي پاسخ گويي به اين پرسش نگاشته شده است که امام (ره) چگونه در خلال اين جنگ به مديريت و راهبري احساسات توده هاي مردم و نيروهاي مسلح جهت بسيج تدافعي مبادرت ورزيد.