نوید شاهد | پایگاه فرهنگ شهادت

شفاعت/ سخنرانی شهید آیت الله بهشتی(بخش پنجم)

شفاعت/ سخنرانی شهید آیت الله بهشتی(بخش پنجم)

موجوداتی لازم است که باید صدای ما و راز و نیاز ما را دریافت کنند و به خداوند متعال انتقال دهند. پس این طرز فکر که انسان از خداوند فاصله دارد و اینکه خداوند مستقیما دعای ما را نمی شنود کاملا غلط و انحراف در خداشناسی می باشد.
شفاعت/ سخنرانی شهید آیت الله بهشتی(بخش چهارم)

شفاعت/ سخنرانی شهید آیت الله بهشتی(بخش چهارم)

مسئله مربوط به شفاعت، چه شفاعت در آمرزش و چه شفاعت در قضاء حاجات اگر بطوری فهمیده شود که به این اصل خداشناسی منافات پیدا کند اشتباه خواهد بود.
شفاعت/ سخنرانی شهید آیت الله بهشتی(بخش سوم)

شفاعت/ سخنرانی شهید آیت الله بهشتی(بخش سوم)

حضرت علی(ع) را به کدامین چهره شناختیم؟ در همین کتاب کافی جلد هشتم روایتی از امام صادق(ع) نقل شده است: « کسی که دوستدار علی (ع) است جز حلال نمیخورد چون یارش و امامش جز حلال نمیخورد...
شهید شاهچراغی: حماسه مظلومیت بهشتی و بهشتیان را بسراییم

شهید شاهچراغی: حماسه مظلومیت بهشتی و بهشتیان را بسراییم

شهید سید حسن شاهچراغی در جمع مردم از آیت الله بهشتی و 72 تن از یارانش یاد می کند و آیت الله بهشتی را شهید مظلوم می خواند. در ادامه سخنرانی شهید شاهچراغی را با هم می شنویم.
شفاعت/ سخنرانی شهید آیت الله بهشتی( بخش دوم)

شفاعت/ سخنرانی شهید آیت الله بهشتی( بخش دوم)

ما از نقش تربیت صحیح فکری معنوی هرگز نمی توانیم غافل شویم، من نمی گویم تقویت ایمان های فردی کافیست، من می گویم حتی ایجاد نظام اجتماعی سالم هم بالاخره به همت افراد با ایمان انجام شود.
توصیف شهید شاهچراغی از شهید بهشتی / شهید بهشتی نیاز بزرگ انقلاب

توصیف شهید شاهچراغی از شهید بهشتی / شهید بهشتی نیاز بزرگ انقلاب

شهید سید حسن شاهچراغی، در یکی از سخنرانی هایش از شهید بهشتی با عنوان نیاز بزرگ انقلاب یاد کرده است. سخنرانی این شهید درباره مقام شهید بهشتی را در نوید شاهد بشنوید.