گزیده چند سخنرانی به یادگار مانده از شهید جعفری؛
ای ملت عزیز! ای روحانیت! و ای دانشجویان پیشتاز و پیشگام! ای فرهنگیان! دانش آموزان! تحصیل کردگان! ژاندارمری! قوی دل باشید، ملت ما راه خود را انتخاب کرده است. دشمنان بدانند ملت ما با همان هماهنگی و قدرت در مقابل شان ایستاده است.
ملت ما، راه خود را انتخاب کرده است

به گزارش نوید شاهد کرمانشاه؛ بی گمان یکی از بهترین راه های شناخت سیره و شخصیت شهدا، رجوع به بیانات و سخنان به یادگار مانده از ایشان است. آنچه می خوانید بخش هایی از بیانات شهید جعفری در موضوعات مختلف است. با توجه به اینکه شهید در بخش نخست از سخنانش در خصوص جنگ اشاره می کند که " گزارش های رسیده  نشان می دهد که دشمن، این دو سه هفته اخیر در موضع ضعیف است..." و همچنین عطف به تاریخ شهادت ایشان که دقیقا در سی و پنجمین روز از آغاز 8 سال دفاع مقدس رخ داد، این بیانات مربوط به آخرین روزهای حیات دنیوی شهید عزیز است. دو گزیده سخنرانی بعدی نیز در ایام انقلاب شکوهمند اسلامی ایراد شده است.
متن این سخنرانی ها برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی شهید سید محمد سعید جعفری است، که با اندکی تلخیص و ویرایش تقدیم شما عزیزان می گردد.
بسم الله الرحمن الرحیم
واسلام علینا و علی عباد الله الصالحین و اسلام علیکم و رحمه الله. امروز می خواهیم با برادرها و خواهرهای متعهد نمازگزار و با همه ی ملت قهرمان و انقلابی مان چند کلمه ای راجع به وضعی که در آن هستیم و کارهایی که برای ساختن آینده در دست اجرا داریم سخن بگویم، چون وقت 3 ربع ساعت بیشتر نیست، طبعا" به اختصار به عرضتان می رسانم. عرایض من پیرامون وضع فعلی، از نظر اخلاقی و معنوی، از نظر سیاسی، اقتصادی، قضایی و جنگی است؛ در 5 قسمت.
اما از نظر معنوی و اخلاقی: به برکت جوشش اسلامی که در این دوران ممتد انقلاب به صورت فزاینده ای به روح و قالب و جان ما شکل داده است، بحمدالله در حال حاضر احساس می کنم برکات معنوی و اخلاقی سازنده ی اسلام و انقلاب به صورت گسترده در همه جا به چشم می خورد. احساس تعهد، احساس مسئولیت، روحیه ی برای رضای خدا کار کردن و روحیه ای از ریا و تظاهر بیزار بودن، در بسیاری از مردم ما دیده می شود. فراوانند خواهران و برادرانی که شبانه روز تلاش و زحمت می کشند- در صحنه های گوناگون - و دوست دارند جایی اسمشان گفته نشود. فراوانند کارمندان دولت متعهد که در ادارات ، صمیمانه به سود انقلاب و مردم زحمت می کشند، بی آن که انتظار داشته باشند که به آن ها پست بالاتری داده بشود... که عاشق خدمت به اسلام، انقلاب و ملت مسلمان هستند، بی آن که بخواهند درجه ی بالاتری به آن ها داده شود. در نهادهای انقلابی که مسأله روشن است. در این نهادها اکثریت اعضا از ملکات معنوی بالایی برخوردارند در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در کارکنان دادسراها و دادگاه های انقلاب، در جهاد سازندگی، در نهضت سواد آموزی، در بسیج مستضعفین، در بنیاد شهید، در کمیته ی امداد، در کمیته ی انقلاب، و نهادهای دیگر، برادران و خواهران با ایمان، متعهد، مخلص و بی توقع فراوانند. در این نهادهای رنگ اصلی، رنگ اخلاص و جهاد است و این ها از برکات سازندگی و نورانیت اسلام و از شعاع های خورشید فروزان قرآن، کتاب خدا پیامبر هدی و ائمه هدی ( ع ) و رهبران الهی است. این نهضت مقدس، ملت ایران را در مجرای نورانی و پر فروغ آوردند و همه جا عشق و آرمان روی پیروزی اسلام متمرکز است. البته این امواج، این نورانیت و معنویت در حال احاضر در جامعه ما جزر و مدهایی دارند. گاهی چنان خروشان است و گسترش دارد که همه جا به چشم
می خورد و گاه هم امواج باز می گردد و باز لجن هایی که زیر این امواج نهفته بوده خودش را نشان می دهد. اجتماع مردم، بیانگر این جزر و مدهاست. راهپیمایی ها و تظاهرات شما مردم به مناسبت اربعین، شور و جاذبه و نورانیت گسترده ای را نشان می داد. و من امیدوارم راهپیمایی روز بیست و هشتم بهتر و باشکوه تر بوده و نشانی از جلوه ی عشق به اسلام عزیزتان باشد.
در رابطه با بعد سیاسی: ملت عزیز ایران، امروز شما ملت و انقلاب تان و استقامت تان و آگاهی شما بحمدالله در میان عموم ملت های زیر سلطه و زیر ستم جهان، به عنوان نقطه ی امید شناخته می شود. عده ای که دائما" سرشان در روزنامه ها و مجله ها و گزارش های صهیونیستی و امپریالیستی دنیاست، می گویند: " ای وای ! دارند آبروی انقلاب ما را می برند!" مگر ما از آن ها جز این هم توقعی داریم؟ قول می دهم این ها فقط در یک حالت به شما بارک الله خواهند گفت و آن، وقتی است که دو مرتبه، به شکل تازه ای، راه بازگشت صهیونیسم و امپریالیسم را به کشور باز کنید و به آن ها خیر مقدم بگویید. در این حالت همه ی دستگاه های آن ها به ستایش از ما خواهند پرداخت. والا تا وقتی در برابر چپاولگران و ستمگران ایستاده ایم، آن ها باید فحش بدهند. هیچ وقت آبروی انقلاب را نباید در نوشته ها و رادیوهای صهیونیستی بنگرید ببینید ملت های محروم دنیا در مورد این انقلاب چه می گویند. ببینید اطلاعاتی که از این اطراف می رسد قاطعانه نشان می دهد که ملت های محروم دنیا همین حالا امام خمینی ( ره ) را رهبران مستضعفان می دانند. همه جا بحمدالله در میان مردم محروم، آبروی این انقلاب، رهبر و خط آن در حال افزایش است و هر وقت شما در برابر مستکبران بیشتر بایستید، این آبرو زیادتر می شود. ما هم وضعمان را مکرر گفته ایم: قلدرها و مستکبران و چپاولگران دنیا هر چه می خواهند فحش بدهند، ما می دانیم که دل محرومان جهان در گرو عشق به این انقلاب است.
و اما از نظر داخلی: با مطالعه و اطلاعات به دست آمده از دیشب، ملت قهرمان! ما یک 30 میلیون ، یک 5 میلیون و یک 1 میلیون ( نفر  ) داریم. این یک میلیون ( نفر ) هیچ وقت از ما راضی نمی شود و متأسفانه زبانش خیلی دراز است، امکانات تبلیغاتی اش هم خیلی زیاد است، همه جا می خواهد خودش را وکیل این 36 میلیون ( نفر) معرفی بکند. این مثالی است، جداکاری نداریم. یک 30 میلیون ( نفر ) داریم؛ مردم کوچه و خیابان. این 5 میلیون ( نفر ) دیر تغییر ( به خود ) می گیرد. اگر این 30 میلیون ( نفر ) با شتاب حرکت کند، این 5 میلیون نفر هم حرکت خواهند کرد. آخرین اطلاعات ( تا دیشب ): در میان 30 میلیون ( نفر ) اول، هماهنگی، انسجام و آگاهی فزاینده، نسبت به خط اصیل انقلاب اسلامی و شناخت از راه آینده روز به روز رو به افزایش است. این 30 میلیون ( نفر ) با آن وجدان بیدارش که دور از کلمات قلنبه و سلنبه می تواند حقایق را بشناسد و راه را انتخاب کند، به سرعت دارد راه خودش را انتخاب می کند و من عرض می کنم آن چه ما در جمع بندی به دست آورده ایم نشان می دهد: ای ملت عزیز! ای روحانیت! و ای دانشجویان پیشتاز و پیشگام! ای فرهنگیان! دانش آموزان! تحصیل کردگان! ژاندارمری! قوی دل باشید، ملت ما راه خود را انتخاب کرده است. دشمنان بدانند ملت ما با همان هماهنگی و قدرت در مقابل شان ایستاده است. دوست ها بدانند ملت ما آن طورها که می گویند دچار دغدغه و حیرانی و سرگردانی نیست. بله، یک مدتی دچار نوعی نگرانی و حیرانی شده بود اما این ملت، ملتی نیست که دراز مدت در سرگردانی بماند. بحمدالله این ملت، با هوش خدایی و وجدان اسلامی و تجربه انقلاب زیاد در سرگردانی نمی ماند و خیلی زود با حس قوی اش خط اصیل انقلاب و رهبران آن را می شناسد، انتخاب می کند و حرکت می کند، چرا که به راستی تزلزل و حیرت، بزرگترین آفت انقلاب است. البته این، محصول و میوه تلاش های یک یک شما برادران و خواهران است.
در مورد جنگ و قضایی : در رابطه با جنگ، گزارش های رسیده نشان می دهد که دشمن، این دو سه هفته اخیر در موضع ضعف است. به همین دلیل است که برای ملت یک سوال ( مطرح ) است: پس چرا ارتش ما و سپاه ما در جبهه، حرکت تهاجمی ( خود را ) آغاز نمی کنند؟ این سوال همگانی شده. به رزمندگان پیام می فرستم... به پشتیبانی ملت اعتماد کنید و هر چه زودتر حمله تهاجمی خود را بر ضد دشمن غاصب شروع کنید و مطمئن باشید ما با همه ی توان پشتیبان تان هستیم.
گفتنی است: شهید محمد سعید جعفری، فرزند سید کاظم و عالیه جعفر منش، در تاریخ 18 بهمن 1331 در کرمانشاه متولد شد. سرانجام در تاریخ چهارم آبان 1359 در منطقه سرپل ذهاب بر اثر برخورد با مین های دشمن به شهادت رسید. پیکر پاک شهید پس از تشییع در مزار شهدای کرمانشاه به خاک سپرده شد.
انتهای پیام

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده