نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

«شهادت» سعادت و ذخیره الهی است

«شهادت» سعادت و ذخیره الهی است

شهید «جلیل ابوالقاسمی» در وصیت نامه خود می نگارد؛ پس اگر من در راه دفاع اسلام و قرآن عزیز شهید شدم نباید از این مسئله ناراحت شوید زیرا شهادت یا سعادت و ذخیره الهی است که تمام ائمه شیعه به آن فوز عظیم رسیده اند.
وارثان خون شهدا چه کسانی هستند؟

وارثان خون شهدا چه کسانی هستند؟

پدر و مادر این عزیزان نشانگر این است که آیا راه و جگر گوشه آنها را ادامه می دهید یا نه آیا رهروان آنها در مسیر آنها قدم می زند یا نه خدایا بارالها دوستانمان همه به سوی شهادت رفتند در حالی که نگران فردا بودند که باشد وارثان خون شهدا در راه آنها قدم زدند.
ما در قبال قطره قطره خون شهدا مسئولیم

ما در قبال قطره قطره خون شهدا مسئولیم

برادران و خواهران ما در قبال اسلام و شهدا همه مسئولیم همچنان که شهدا مسئول بودند تنها با فرق اینکه شهدا مسئولین را به نحواحسن به پایان رساندند و ما باید ادامه دهنده راه آنها باشیم
مسئله اصلی «اسلام» از منظر شهید «بی نیازخامنه» چیست؟

مسئله اصلی «اسلام» از منظر شهید «بی نیازخامنه» چیست؟

اما مسئله اصلی که باید به آنها با سعی و کوشش کنید این است که ای مادر پدر و برادران عزیزم و ای ملت مسلمان و تمامی پیامهای امام امت را مو به مو انجام دهید چون اگر این کار را نکنید هیچ یک از مسائل دینی خود را انجام نداده اید.
لحظه ای از یاد «خدا» غافل نشوید

لحظه ای از یاد «خدا» غافل نشوید

ای خانواده من و ای آشنایان و دوستان امیدوارم که لب به شکوه و شکایات نگشائید و یک لحظه از شکر خدا غافل نشوید زیرا من یک امانتی بودم از خدا در پیش شما و خدا را شکر کنید که آن را سالم تحویل صاحبش دهید.
جشن دامادی من شبهای حمله و شیرینی آن گلوله و فشنگ است

جشن دامادی من شبهای حمله و شیرینی آن گلوله و فشنگ است

اما شما خواهرانم که آرزوی دامادی برادرت را داشتید مثل علی اکبر که حجله اش سنگرش. جشن دامادی او شبهای حمله و شیرینی آن گلوله و فشنگ بوده است. خواهرها تنها خواهش من این است که برای من عزا نگیرید و همانطوریکه من راه حسین(ع) را در پیش گرفته ام شماها هم دنباله راه زینب را ادامه بدهید.