موشن گرافیک/ پرواز 655

موشن گرافیک/ پرواز 655

پرواز 655 با موضوع حمله ناوگان آمریکا به هواپیمای مسافربری ۶۵۵ جمهوری اسلامی ایران در سال ۶۷ اثر "محمد ملانژاد" رتبه اول بخش موشن گرافیک نخستین جشنواره ملی اینفوگرافیک رسم سرخ بنیاد شهید در سال 97 به مناسبت دوازدهم تیر ماه سالروز این فاجعه در پایگاه نوید شاهد باز نشر شد.
موشن گرافیک/ ایران نانو

موشن گرافیک/ ایران نانو

ایران نانو اثر "رضا فراهانی" شایسته تقدیر بخش موشن گرافیک نخستین جشنواره ملی اینفوگرافیک رسم سرخ
اینفوگرافیک/ 7 پند استعمار ستیزی

اینفوگرافیک/ 7 پند استعمار ستیزی

7 پند استعمار ستیزی اثر "محمدبناری"/ بخش نمایشگاهی آثار جشنواره ملی اینفوگرافیک رسم سرخ
اینفوگرافیک/ دستاوردهای صنعتی

اینفوگرافیک/ دستاوردهای صنعتی

دستاوردهای صنعتی اثر "محمد کیان"/ بخش نمایشگاهی آثار جشنواره ملی اینفوگرافیک رسم سرخ
اینفوگرافیک/ نمایش قدرت

اینفوگرافیک/ نمایش قدرت

نمایش قدرت اثر "محمد کیان"/ بخش نمایشگاهی آثار جشنواره ملی اینفوگرافیک رسم سرخ
اینفوگرافیک/ دستاورد های علمی چهل ساله انقلاب اسلامی

اینفوگرافیک/ دستاورد های علمی چهل ساله انقلاب اسلامی

دستاورد های علمی چهل ساله انقلاب اسلامی اثر "محمد کردزادی"/ بخش نمایشگاهی آثار جشنواره ملی اینفوگرافیک رسم سرخ
۴
آرشیو